Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15 ) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama, ograničenja, postupak i način ostvarivanja pristupa i ponovne uporabe informacija.

Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije je propisana visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama Pučkom otvorenom učilištu Ploče:

  • pisanim putem na adresu: Pučko otvoreno učilište Ploče, Gračka 2, 20340 Ploče
  • tel: (020) 415-143
  • elektroničkom poštom: poup.ploce@gmail.com

Službenica za informiranje, Karla Šestan:

Obrasci zahtjeva:

 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu