Započeo besplatan program obrazovanja za zanimanje Vinar – vinogradar u sklopu projekta „Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta“

Dana 05.10.2020. godine započeo je program obrazovanja za zanimanje Vinar-Vinogradar u sklopu projekta „Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta“. Grad Ploče kao nositelj projekta u partnerstvu sa POUP Ploče kroz operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” provodi besplatne programe obrazovanja koji će omogućiti dugotrajno nezaposlenim osobama aktivni pristup tržištu rada te mogućnost zapošljavanja nakon provedbe projekta. Pružatelj usluge je Učilište Studium iz Osijeka. U program obrazovanja Vinar-Vinogradar uključeno je 10 polaznika te se nastava odvija prema dogovorenom rasporedu u zgradi POUP Ploče u trajanju od 180 sati, a praktični dio nastave održati će se u mjestu Kobiljača. Kako bi se nastava kvalitetno pratila iz projektnih sredstava je opremljena učionica POUP Ploče gdje oprema nakon završetka programa ostaje u trajnom vlasništvu. Polaznici će tijekom pohađanja programa osposobljavanja za vinogradara i vinara proći kroz sadržaje vezane za osnove vinogradarstva ( priprema tla za sadnju vinove loze i podizanje vinograda) i o radovima u vinogradu (postupak sadnje, uzgoja i njege vinove loze).

Nadalje stjecati će znanja o potrebnim alatima strojevima i opremi te kako s njima rukovati na pravilan i siguran način. Također kako ih pravilno održavati i po potrebi otkloniti manje kvarove.

Naučiti će o načinima berbe, prerade grožđa, proizvodnji i njezi vina. Upoznati će se s postupkom berbe, načinom prodaje grožđa i vina te kako izvesti kalkulaciju proizvodnje.

Zadnje no jako važno za naglasiti naučiti će kako zaštiti sebe i ljude s kojima rade pridržavajući se pravila zaštite na radu, pravilno koristeći opremu za zaštitu te pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe.

Želimo svim polaznicima puno novih znanja i uspjeha u obrazovnom procesu!

Intenzitet potpore: 100%
Ukupna vrijednost projekta iznosi 787.508,21 kuna
Trajanje provedbe projekta: 24 mjeseca

http://www.strukturnifondovi.hr/

Obavijest o odgodi nastupa stand-up komičarke Marine Orsag

Zbog najavljenog lošeg vremena Best of stand up Marina Orsag se odgađa za petak, 02. listopada 2020. godine u 20 h!

Obavijest svima koji su već kupili svoju ulaznicu da ista vrijedi za novi datum ili mogu dobiti povrat novca.

Ulaznicu za novi datum možete kupiti u pretprodaji za 30 kn u Pučkom otvorenom učilištu Ploče svaki dan od 9 do 11 sati i online na https://bit.ly/3kqfJWF te sat vremena prije izvedbe za 40 kn.

Hvala na razumijevanju!

Najavljujemo nastup stand-up komičarke Marine Orsag!

Draga publiko Ploča, po prvi puta na ljetnu pozornicu Pučkog Otvorenog učilišta stiže vam najbolja komičarka Hrvatske, Marina Orsag.

Best of stand up Marina Orsag će se održati u petak, 25. rujna u 21 sat na ljetnoj pozornici POU Ploče.
Sukladno suradnji i pokroviteljstvu Pučkog Otvorenog učilišta, te krizi koju je donijela karantena, ulaznice će biti samo 30kn u pretprodaji, 40kn na dan.

Ulaznice u pretprodaji online uskoro, te u POU Ploče od ponedjeljka 21.9. svaki dan od 9h do 11h.

Marina Orsag je vječiti Petar Pan i netko tko svojom nepresušnom energijom vodi publiku apsurdnim kanalima svog uma.

Osnivačica Večeri otvorenog mikrofona, stand-up comedy radionica te comedy kluba i brenda Studio Smijeha, kao i osnivačica 90% stand-up comedy scene u Hrvatskoj. U petnaest godina karijere iza sebe ima preko 3000 nastupa u regiji i svijetu, titulu Najbolje stand-up komičarke Balkana 2013., najbolje/g komičara/ke Kontinentalne Europe i Rusije 2015, te Europskog Heroja humora 2018.

Ne propustite nasmijati se do suza i započeti vikend puni pozitive.

Predstavljanje nove knjige Željka Garmaza „Vinske priče Bosna i Hercegovina“ u Pločama!

Pozivamo vas na predstavljanje knjige vinskog pisca Željka Garmaza, Vinske priče Bosna i Hercegovina, koja će se održati u petak, 18. rujna u 19 sati na terasi Doma kulture Ploče.

Željko Garmaz, Pločanin s osječkom adresom, autor je sedam knjiga, a ovih dana iz tiska je izašla i ona osma – „Vinske priče Bosna i Hercegovina“.

U ovoj knjizi donosi priču o sortama po kojima je susjedna država poznata i sa 440 stranica nudi vinski vodič kroz BiH.

Uz priče o vinima, od kojih se neke, poput direktora Hepoka Nedima Marića ili trebižatskog vinara Antonija Matića izravno dotiču i samih Ploča, svi koji dođu na terasu Doma kulture moći će uživati u probranim vinima koja će autor donijeti i rastočiti gostima.

Objavljen Natječaj za radno mjesto čistač/ica

Na temelju članka 27. i članka 33. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Ploče, a uz suglasnost Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ploče na 6. sjednici od 11. kolovoza 2020. godine, te sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove Pučko otvoreno učilište Ploče od 30. studenoga 2016. godine, 28. svibnja 2018. godine i 01. rujna 2020. godine, ravnateljica raspisuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje na radno mjesto

čistač/ica u Pučkom otvorenom učilištu Ploče – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od 60 dana.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeći uvjet:

– NSS ili osnovna škola ili SSS

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela i e-mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj, popis priloga/dokaza uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj, kandidati su dužni priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
– svjedodžbu o završenom školovanju (preslik),
– osobnu iskaznicu (preslik),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Ispostava Ploče, isključivo preporučenom poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište Ploče, Gračka 2, 20340 Ploče, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto čistač/ica – ne otvaraj“.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08 i 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prva, dužan je uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja, te dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Natječajni postupak obuhvaća razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete. Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Obavijest o razgovoru (intervjuu) s kandidatima bit će objavljena na web stranici Pučkog otvorenog učilišta Ploče najmanje tri dana prije održavanja razgovora (intervjua): www.pou.ploce.hr.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj. Nakon raspisanog Natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju Natječaja. Protiv odluke o poništenju Natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj. Odluka o poništenju Natječaja donosi se i u slučaju kada se na Natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

Natječaj je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici te oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta Ploče.

RAVNATELJICA
Karla Šestan, mag. oec.

Premijera prve stand – up komedije “Pozadina s pečatom” književnice i komičarke Duške Mušić

Premijera prve stand – up komedije “Pozadina s pečatom”, Duške Mušić, književnice i komičarke iz Ploča, održat će se u petak, 04.09., u 20h na ljetnoj pozornici Pučkog otvorenog učilišta Ploče, uz glazbenu pratnju prof. Jasne Krilić.

“Ne prestaju se želje ostvarivati zbog godina, nego radi toga što prestanete željeti… na svoj šezdeseti napisala sam deset želja koje bi do sedamdesete trebala ostvariti… zacrtala ih i sanjala… većinu njih ostvarila… nedavno sam razmišljala smije li se promijeniti želja, precrtati staru i umjesto nje napisati neku novu… jaču… snažniju… naravno da smijem… ja mogu sve što hoću… i hoću sve što srce poželi…. budite dobri, poludobri, ne tako loši i ne rasipajte svoje dane na mržnju… budite krmeljavi, debeli, pričljivi, neuredni… budite divni, uredni, pitomi… propinjete se na zadnje noge, galamite… i budite nasmijani… volite i kad vas ne vole, jer jedino tako ćete zadržati miris divljeg karanfila u sebi… za sve one koje kažu da mi je obraz ko pozadina, ja kažem – e neka je… i udarim pečat svom snagom… dođite i budite najglasniji šaptači mojim snovima… ponesite osmijeh….”

Ulaznice možete kupiti radnim danom od 9 do 11 sati u Pučkom otvorenom učilištu Ploče te na ulazu, sat vremena prije početka.

Ulaznice iznose 20 kn!

Folklorni ansambl “Ivan Goran Kovačić” u Pločama!

U utorak (18.08.) u 21 sat ispred crkve Kraljice Neba i Zemlje u Pločama!

Ansambl Ivan Goran Kovačić osnovan je 01.01.1952. pri INA Rafineriji nafte Sisak.

Trenutno broji preko 120 članova koji sudjeluju u folklornoj, tamburaškoj, vokalnoj i dječjoj sekciji. Kroz ansambl su prošle nebrojene generacije plesača, pjevača, muzičara, književnika i drugih umjetnika. Gostovali su po cijeloj Europi na različitim festivalima i smotrama te su dobili brojna priznanja i nagrade.

Najavljujemo predstavu za djecu “Dobro se dobrim vraća”!

Predstava za djecu “DOBRO SE DOBRIM VRAĆA” u četvrtak (13.08.) u 20:30 h na ljetnoj pozornici Pučkog otvorenog učilišta Ploče!

Lutkarski mjuzikl o dobrim djelima koje od malena trebamo činiti jedni drugima, jer se svako dobro djelo dobrim djelom vraća. Priča se događa u Jadranskom moru među ribicama, što mjuziklu daje dodatnu atraktivnost, ali se mogla dogoditi bilo gdje i bilo kome. Naime, kada se hobotnica, stari neprijatelj malih ribica, nađe u životnoj opasnosti, one joj svejedno priskaču u pomoć. U tom trenutku među njih dolazi bakalar, riba koju nitko nije poznavao i prema kojoj svi u početku iskazuju nepovjerenje, samo zato što je drukčija od njih. No, čim zaprijeti nova opasnost, pokaže se da se u muci poznaju junaci. Oni što su u početku izgledali drugačiji od nas postanu pravi iskreni prijatelji, pa na kraju tolerancija i međusobno poštovanje pobjedi sve predrasude, a svako dobro djelo dobrim se djelom vrati.

Predstava s čak 18 songova!

Ulaz slobodan, broj mjesta ograničen!