Objavljen Natječaj za radno mjesto čistač/ica

Na temelju članka 27. i članka 33. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Ploče, a uz suglasnost Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ploče na 6. sjednici od 11. kolovoza 2020. godine, te sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove Pučko otvoreno učilište Ploče od 30. studenoga 2016. godine, 28. svibnja 2018. godine i 01. rujna 2020. godine, ravnateljica raspisuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje na radno mjesto

čistač/ica u Pučkom otvorenom učilištu Ploče – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od 60 dana.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeći uvjet:

– NSS ili osnovna škola ili SSS

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela i e-mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj, popis priloga/dokaza uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj, kandidati su dužni priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
– svjedodžbu o završenom školovanju (preslik),
– osobnu iskaznicu (preslik),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Ispostava Ploče, isključivo preporučenom poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište Ploče, Gračka 2, 20340 Ploče, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto čistač/ica – ne otvaraj“.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08 i 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prva, dužan je uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja, te dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Natječajni postupak obuhvaća razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete. Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Obavijest o razgovoru (intervjuu) s kandidatima bit će objavljena na web stranici Pučkog otvorenog učilišta Ploče najmanje tri dana prije održavanja razgovora (intervjua): www.pou.ploce.hr.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj. Nakon raspisanog Natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju Natječaja. Protiv odluke o poništenju Natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj. Odluka o poništenju Natječaja donosi se i u slučaju kada se na Natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

Natječaj je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici te oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta Ploče.

RAVNATELJICA
Karla Šestan, mag. oec.

Premijera prve stand – up komedije “Pozadina s pečatom” književnice i komičarke Duške Mušić

Premijera prve stand – up komedije “Pozadina s pečatom”, Duške Mušić, književnice i komičarke iz Ploča, održat će se u petak, 04.09., u 20h na ljetnoj pozornici Pučkog otvorenog učilišta Ploče, uz glazbenu pratnju prof. Jasne Krilić.

“Ne prestaju se želje ostvarivati zbog godina, nego radi toga što prestanete željeti… na svoj šezdeseti napisala sam deset želja koje bi do sedamdesete trebala ostvariti… zacrtala ih i sanjala… većinu njih ostvarila… nedavno sam razmišljala smije li se promijeniti želja, precrtati staru i umjesto nje napisati neku novu… jaču… snažniju… naravno da smijem… ja mogu sve što hoću… i hoću sve što srce poželi…. budite dobri, poludobri, ne tako loši i ne rasipajte svoje dane na mržnju… budite krmeljavi, debeli, pričljivi, neuredni… budite divni, uredni, pitomi… propinjete se na zadnje noge, galamite… i budite nasmijani… volite i kad vas ne vole, jer jedino tako ćete zadržati miris divljeg karanfila u sebi… za sve one koje kažu da mi je obraz ko pozadina, ja kažem – e neka je… i udarim pečat svom snagom… dođite i budite najglasniji šaptači mojim snovima… ponesite osmijeh….”

Ulaznice možete kupiti radnim danom od 9 do 11 sati u Pučkom otvorenom učilištu Ploče te na ulazu, sat vremena prije početka.

Ulaznice iznose 20 kn!

Folklorni ansambl “Ivan Goran Kovačić” u Pločama!

U utorak (18.08.) u 21 sat ispred crkve Kraljice Neba i Zemlje u Pločama!

Ansambl Ivan Goran Kovačić osnovan je 01.01.1952. pri INA Rafineriji nafte Sisak.

Trenutno broji preko 120 članova koji sudjeluju u folklornoj, tamburaškoj, vokalnoj i dječjoj sekciji. Kroz ansambl su prošle nebrojene generacije plesača, pjevača, muzičara, književnika i drugih umjetnika. Gostovali su po cijeloj Europi na različitim festivalima i smotrama te su dobili brojna priznanja i nagrade.

Najavljujemo predstavu za djecu “Dobro se dobrim vraća”!

Predstava za djecu “DOBRO SE DOBRIM VRAĆA” u četvrtak (13.08.) u 20:30 h na ljetnoj pozornici Pučkog otvorenog učilišta Ploče!

Lutkarski mjuzikl o dobrim djelima koje od malena trebamo činiti jedni drugima, jer se svako dobro djelo dobrim djelom vraća. Priča se događa u Jadranskom moru među ribicama, što mjuziklu daje dodatnu atraktivnost, ali se mogla dogoditi bilo gdje i bilo kome. Naime, kada se hobotnica, stari neprijatelj malih ribica, nađe u životnoj opasnosti, one joj svejedno priskaču u pomoć. U tom trenutku među njih dolazi bakalar, riba koju nitko nije poznavao i prema kojoj svi u početku iskazuju nepovjerenje, samo zato što je drukčija od njih. No, čim zaprijeti nova opasnost, pokaže se da se u muci poznaju junaci. Oni što su u početku izgledali drugačiji od nas postanu pravi iskreni prijatelji, pa na kraju tolerancija i međusobno poštovanje pobjedi sve predrasude, a svako dobro djelo dobrim se djelom vrati.

Predstava s čak 18 songova!

Ulaz slobodan, broj mjesta ograničen!

Najavljujemo dokumentarac “NERETVA prokleta nije povlaštena” u produkciji Udruge BIOM

Udruga BIOM vas poziva u srijedu, 22. srpnja u 21 sat na kratki dokumentarni film pod nazivom “NERETVA prokleta nije povlaštena” uz prizore neretvanskog krajolika snimljene iz zraka.

Film otkriva kako se s problemom krivolova nose stručnjaci za zaštitu prirode, lovci, policajci i žitelji ovog kraja.

Režija: Marko Dimić

Trajanje: 24 minute

Pučko otvoreno učilište Ploče – ljetna pozornica

Nakon filma održat će se rasprava o ovoj problematici.

Raspored projekcija Kina Mediteran za srpanj

U četvrtak, 16. srpnja u 21:00 prikazuje se film Yalda, noć oprosta (Yalda, a Night for Forgiveness), u nedjelju 19. srpnja u 21:00 sinkronizirani animirani film Kapetan Sabljozubi i magični dijamant, dok je kraj mjeseca ostavljen za dvije projekcije filma Mater, našeg Jure Pavlovića.

Utorak 28. srpnja u 21:00 jer rezerviran za prvu projekciju, na kojoj će i gostovati redatelj Jure Pavlović, dok je druga projekcija u petak 31. srpnja u 21:00.

Detaljnije pogledajte na plakatu ispod:

Najavljujemo predstavu “Bez trećeg” s Matijom Prskalo i Mladenom Vulićem!

Predstava „Bez trećeg“
Pučko otvoreno učilište Ploče – ljetna pozornica!
Petak, 17. srpnja 2020. u 21h!

Predstava “Bez trećeg”, Milana Begovića s Matijom Prskalo i Mladenom Vulićem kao Gigom i Markom Barićem u naslovnim ulogama.

Matija i Mladen poznati su hrvatski glumci koji, kao autorski tim, potpisuju i režiju ove predstave. Svojom glumačkom energijom istražujući i oblikujući ovaj Begovićev tekst, uspjeli su dotaknuti ono najintimnije u čovjeku i zavući se u najiskreniji emotivni nabor.

“Bez trećeg” je dramski komad napisan u određenom vremenskom periodu, obilježen je nekim prostorom, međutim, osjećaji koji dominiraju u njemu su bezvremenski, dio su svakog društva i razdoblja kao i današnjice u kojoj živimo.

Nikad dovoljno shvaćeni, definirani, objašnjeni i razotkriveni osjećaji su oni koji nas vječno inspiriraju. Ljubav – ljubomora, odanost – izdaja… teme su neiscrpnog sadržaja.

Kako se ljubav pretvara u odbojnost, zašto nas razdiru stalne sumnje i zašto sebi dozvolimo da povrijedimo ono najvoljenije? Pogledajte u drami “Bez trećeg”!

Ulaz slobodan!

Otvorena izložba slika Ede Unkovića

U utorak (07.07.2020.) u galeriji Pučkog otvorenog učilišta otvorena je izložba slika Ede Unkovića.

Edo Unković je rođeni Neretvanin. Osnovnu školu i djetinjstvo proveo je u Opuzenu. Živi i djeluje u Splitu gdje je završio srednju Pomorsku školu i Ekonomski fakultet. Nakon opširnog životnog puta, u sebi otkriva ljubav i talent za slikarstvom. Njegov stil izražavanja je hiperrealistički. Neraskidivo je vezan uz more. Godine 1996. počinje intenzivnije izlagati preferirajući motive vezane uz more koji su u skladu s njegovim životnim impresijama. Njegove slike se mogu naći u privatnim i javnim zbirkama diljem Europe kao i izvjesnim prekomorskim zemljama.

Izložbu je otvorio Ante Dragobratović, neretvanski slikar iz udruge Likovnih stvaratelja „Opuzen“. Uvodnu riječ o samom autoru i njegovom radu održali su Karla Šestan, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Ploče te Danijel Štula, pročelnik Službe za opće poslove Grada Ploča.

Otvorenje su glazbenim nastupom uveličali Pučki pivači Stabline.

Izložba je otvorena do 18. srpnja 2020. godine

Foto: Vlado Pavlović/POU Ploče