Na temelju članka 27. i članka 33. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Ploče te sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove Pučko otvoreno učilište Ploče, ravnateljica raspisuje  NATJEČAJ  za zapošljavanje na radno mjesto: referent za kulturu u Pučkom otvorenom učilištu Ploče – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od 90 dana. 

Više informacija pronađite na poveznici.