Trgovačko društvo DMD Naturalis d.o.o. održat će izobrazbu o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida u Pučkom otvorenom učilištu Ploče u petak, 27. studenog 2020. s početkom u 16 sati.

Cijena izobrazbe je 200,00 kn što uključuje izobrazbu, polaganje ispita i trošak izrade iskaznice.