Pučko otvoreno učilište Ploče

Marija Grgurinović Bebić
Ravnateljica

Telefon
+385 (0)20 679 072
Fax
+385 (0)20 676 073
E-mail

Kontakt forma: